Bestel vanaf nu je HorseFitShop artikelen op www.ej.nl

Gastblog Equestic: Rechtrichten met de Equestic SaddleClip


Hoe scheef is scheef?

De Equestic SaddleClip is ontzettend handig bij het in kaart brengen van scheefheden van je paard en dus een goed hulpmiddel bij het rechtrichten voor ruiters, trainers en instructeurs.
Uiteraard is een groot deel van de scheefheid voelbaar en zichtbaar, maar er is een deel restscheefheid die niet meer door de ruiter is waar te nemen, maar wel gemeten wordt door de SaddleClip. Ook was scheefheid altijd lastig te kwantificeren. Hoe scheef is scheef? En wat is echt recht? Ben jij als ruiter wel recht? En heeft dat invloed op je paard? Kun jij je paard recht rijden? Of zit je hem in de weg?
Een mens kan maar beperkt verschillen voelen. Des te beter je ruitergevoel, des te meer je voelt. Maar zelfs het best ontwikkelde ruitergevoel is beperkt tot het kunnen onderscheiden van maximaal 5% verschil in symmetrie. Met de SaddleClip wordt symmetrie feilloos en objectief gemeten, tot op de procent nauwkeurig! 

 
Meer rechtgerichtheid betekent meer symmetrie in de bewegingen van het paard. En dit is o.a. wat de SaddleClip meet. Waarom symmetrie zo belangrijk is, kun je teruglezen in de vorige blog van Equestic. Lees de blog over symmetrie hier.

De Scheefheden van het paard en SaddleClip

De voornaamste scheefheden die de SaddleClip inzichtelijk maakt in de Equestic app zijn:
•Laterale scheefheid: is jouw paard links of rechts gebogen?
•Scheefheid in de voorbenen: is jouw paard links- of rechtshandig?
•Scheefheid in de achterbenen: welk achterbeen van je paard is stuwend te noemen en welke dragend?
•Diagonale scheefheid: wat doet het zwaartepunt van het paard in beweging? Verdeelt hij het gewicht netjes over 4 benen of schuift het steeds naar 1 van zijn voorbenen?

De drie metingen op symmetrie die de SaddleClip geeft, vormen samen een goed beeld van deze scheefheden. 

Wat zeggen de grafieken in de app over de scheefheden?

Het plaatje hieronder laat de symmetrie in ritme zien. Bewegen de diagonale paren in draf even snel?
In dit geval zien we dat de rechter diagonaal (rechter voorbeen en linker achterbeen) trager is dan de linker diagonaal. Dit zien we vaak bij links gebogen paarden. Hoe verder naar links op de grafiek, hoe langzamer. Ideaal zou de afwijking 0% zijn en liggen de grafieken precies over elkaar heen. Een beter rechtgericht paard heeft een beter en constanter ritme en de bogen liggen dan meer over elkaar. Wanneer je aanpassingen maakt in je rijden, kun je dus zien wat de uitwerking daarvan is op de scheefheid. Ook op dat stukje scheefheid dat je niet meer kunt waarnemen, maar wel jullie resultaten beïnvloedt! 

Hoe weet je nu wat je moet corrigeren?

De grafieken over landing en afzet geven hier meer inzicht in. 

In de afbeelding hieronder zien we hoe hard het paard afzet met de diagonale benenparen ten opzichte van elkaar, uitgedrukt in G-krachten. De afzet wordt in de regel bepaald door de achterbenen. In deze grafiek zien we dat de linker diagonaal harder afzet dan de rechter. Deze ligt hoger op de grafiek. En dat de rechter diagonaal minder hard afzet, maar ‘hardnekkiger’ is in zijn gedrag. Dit zien we veel bij links gebogen paarden. Het rechter achterbeen is het dragende achterbeen en genereert de meeste versnelling omhoog (meer afdruk). Het linker achterbeen stuwt naar de rechter schouder en genereert daardoor minder afdruk en dat is in een zeer scheef paard heel moeilijk te corrigeren. Wanneer we als ruiter de schouder weer voor de achterhand kunnen plaatsen en bij dit paard het linker achterbeen meer tot dragen kunnen laten komen, zullen deze bogen steeds meer op elkaar gaan lijken en weer over elkaar heen vallen. Denk aan oefeningen zoals schouderbinnenwaarts links en travers rechts voor dit paard. 
In de regel geldt dat een links gebogen paard vaak harder landt op de rechter diagonaal (over de rechter schouder vallen) Dit toont in de symmetrie voor landing, bijvoorbeeld zoals in de afbeelding hieronder.
De boog van de rechter diagonaal ligt hoger op de grafiek en landt dus harder. Bovendien is de boog langer en dit betekent dominanter in het gedrag. Dit komt overeen met de problematiek van links gebogen paarden zoals eerder beschreven.
Ook hier is het terugplaatsen van de schouders voor de achterhand de oplossing en let daarbij vooral op gelijke teugeldruk. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de scheefheden van het paard en over de meerwaarde van de SaddleClip bij het rechtrichten en het trainen van je paard? Neem dan contact op met Equestic via [email protected] om op de hoogte gehouden te worden over de SaddleClip Experienceday die zij binnenkort organiseren.

Disclaimer: Scheefheden bij paarden hebben verschillende bronoorzaken. Bij bovenstaande voorbeeld zijn we uitgegaan van een gezond paard waarbij medische oorzaken en andere factoren buiten beschouwing worden gelaten. Het geschetste voorbeeld komt voort uit de natuurlijke scheefheid van een paard.

Scroll naar boven