Bestel vanaf nu je HorseFitShop artikelen op www.ej.nl

Disclaimer

De website www.horsefitshop.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van HorseFitshop en/of haar leveranciers. Alle afbeeldingen en productbeschrijvingen vallen onder het Copyright© van HorseFitShop en mogen niet overgenomen worden. Het is dus niet toegestaan om afbeeldingen, teksten of andere content van onze website www.horsefitshop.nl te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. Commercieel gebruik van onderdelen van deze website is verboden, tenzij je schriftelijke toestemming van de HorseFitShop hebt verkregen. 

De teksten op de website zijn zorgvuldig samengesteld en wij doen ons best om altijd volledige en correcte informatie te geven. Wij besteden hier constante zorg en aandacht aan en dragen er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De HorseFitShop is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Wij behouden ons tevens het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De teksten dienen als informatievoorziening en richtlijn, maar vervangen op geen enkele manier het advies of de behandeling van een dierenarts. Bij twijfel over de gezondheid van een dier of de juistheid van een behandeling , raden wij aan om altijd een dierenarts te raadplegen. De HorseFitShop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt of is ontstaan door het inzetten van de informatie op de website.

Scroll naar boven